30. mars 1972

29 mars31 mars

Torsdag 30. Mars 1972 er det Holger og Olga navnedag og uke 13, det er den 90. dagen i året.  Det er dagens dato.

Skjærtorsdag faller på denne datoen og dagen er helligdag.

NavnedagHolger, Olga
Dager igjen0
Årets dag90
Uke 13
Ukedagtorsdag