Informasjonskapsler og bruksvilkår

Informasjon og data

Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen som presenteres
Her hos klendr tar vi personvernet ditt og håndteringen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen med våre kontaktopplysninger, informasjon om hvilke personopplysninger vi håndterer og hvilke rettigheter du har overfor oss. Du har alltid mulighet til å kontakte oss dersom du har spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger eller generelt om denne personvernreglene og vi vil hjelpe deg.

Kontaktinformasjon for den person som er ansvarlig for personopplysninger
E-postadresse gpdr@klendr.se

Hva er personopplysninger?
Ordet «personopplysninger» omfatter all informasjon som kan brukes for å identifisere en bestemt person (dvs. deg som privatperson). Uavhengig av om en opplysning direkte eller indirekte kan identifisere en person, utgjør den personopplysninger. I tillegg til åpenbare personopplysninger som navn og telefonnummer, kan dette for eksempel være ved henvisning til et identifikasjonsnummer som vi har opprettet for deg, eller til faktorer knyttet til din fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Hva er behandlingen av personopplysninger?
Alle typer handlinger som vi utfører med dine personopplysninger er behandling av personopplysninger. Dette kan for eksempel være handlinger som dataene som samles inn, registreres i datasystemer, organiseres i registre, struktureres eller kompileres, lagres på våre dataservere, brukes eller utleveres til andre. Det kan også være tiltak som å kombinere dataene, begrense omfanget av dataene, eller om vi sletter eller ødelegger dataene.

Rettslig grunnlag for vår datainnsamling
Det er ulike formål bak at vi samler inn data om deg, som vi forklarer litt lenger ned. I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal vi for hvert område angi hvilket såkalt «rettslig grunnlag» vi støtter oss på. Dette kan oppleves som litt vrient, for de som ikke er så kjent med loven, men vi skal gjøre vårt beste nedenfor for å forklare.

Avveining av interesser
Vi lener oss mot interesseavveining når vi vurderer at vi trenger å bruke personopplysninger for en berettiget interesse og kommer til at vår interesse veier tyngre, når vi veier dette opp mot hva behandlingen kan innebære av risiko for deg fra et personvernperspektiv . Vi anser oss for å ha en legitim interesse innenfor rammen av vår virksomhet, blant annet knyttet til følgende:

Få innsikt i hvordan Klendr brukes og fungerer fra et brukerperspektiv

Levere, utvikle og forbedre Klendr
Lage statistikk for intern og ekstern bruk
Bestem effektiviteten til kommunikasjonen vår
Øk sikkerheten, forhindre svindel og misbruk av Klendr
Vis ikke-tilpasset annonsering
Tilpass opplevelsen din på klendr basert på tidligere besøk
Samtykke
For behandlinger hvor vi ikke kan stole på en interesseavveining, men gir deg det åpne valget, forutsetter vår behandling at vi har innhentet ditt «samtykke» for et bestemt formål. Du har alltid rett til å ombestemme deg og trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss. Da slutter vi å behandle dataene (men vi kan selvfølgelig ikke gå tilbake i tid og endre allerede utført behandling).

Hvilke personopplysninger behandler vi
Informasjonskapsler
På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler for å levere viktige funksjoner, forbedre brukeropplevelsen og følge besøksstatistikk via Googles Analytics, Search Console og Adsense-tjenester;

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker nettstedet.
Det finnes to typer informasjonskapsler:

En vedvarende informasjonskapsel forblir på datamaskinen din i en bestemt tidsperiode
En økt-informasjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens du er på en nettside.
Personopplysningene som behandles er hovedsakelig IP-adresse og andre identifikatorer.

Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler, kan du slå av bruken av informasjonskapsler. Dette gjør du i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

Du kan også stille inn nettleseren din til å spørre deg hver gang nettstedet prøver å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede informasjonskapsler slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon om dette.

Samarbeidspartnere
Overføre
Vi overfører kun dine data til samarbeidspartnere dersom vi har mottatt ditt samtykke til dette, eller hvis det er snakk om nødvendige samarbeidspartnere for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt med deg.

Våre nødvendige samarbeidspartnere kan leses her under:

Våre personopplysningsassistenter
For å kunne yte deg best mulig service bruker vi følgende persondatabehandlere (som alle overholder GDPR) for databehandling innenfor EU/EØS:

Google Analytics
Google Adsense
Sammendrag av dine rettigheter mot oss:
Du har mulighet til å kreve flere rettigheter mot oss. Disse rettighetene er listet opp nedenfor og deretter beskrevet i detalj lenger ned i denne personvernerklæringen. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter mot oss, finner du kontaktinformasjonen vår øverst på denne siden.

Rett til å trekke tilbake samtykke
Rett til innsyn
Rett til retting
Rett til begrensning
Rett til dataportabilitet
Rett til å motsette seg behandling
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
Rett til å trekke tilbake samtykke
Du har rett til å trekke tilbake samtykket du har gitt når som helst. I slike tilfeller sletter vi dataene hvis behandling er basert på ditt samtykke. Din tilbaketrekking av ditt samtykke betyr ikke at vi er forpliktet til å slette data hvis juridiske behandling er basert på en kontrakt eller annet rettsforhold.

Rett til innsyn
Du har rett til å motta bekreftelse fra oss dersom personopplysninger om deg behandles og i slike tilfeller få tilgang til personopplysningene og følgende informasjon:

Formålet med behandlingen
Kategoriene av personopplysninger som behandlingen gjelder
Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er gitt eller skal gis til
Perioden som personopplysningene vil bli lagret i eller hvordan denne perioden fastsettes
Hvis personopplysninger er samlet inn fra en annen kilde enn deg: hvor slik informasjon kommer fra og hvilke data det er
Eksistensen av automatisert beslutningstaking og profilering
Rett til retting
Som registrert bruker har du rett til å få korrigert uriktige personopplysninger uten ugrunnet opphold og senest innen en måned. Du har også rett fra oss til å supplere ufullstendige personopplysninger gjennom en tilleggserklæring, under hensyntagen til formålet med vår behandling av personopplysningene.

Hvis du ikke vil at vi skal slette dine personopplysninger, har du i stedet rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Det kan komme på tale
Du har rett til å motta bekreftelse fra oss dersom personopplysninger om deg behandles og i slike tilfeller få tilgang til personopplysningene og følgende informasjon:

Du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene for å gi oss mulighet til å kontrollere om personopplysningene er korrekte
Behandlingen har ingen rettslig grunnlag, men du ønsker ikke at personopplysningene skal slettes
Vi trenger ikke lenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav eller
Du har protestert mot behandling som involverer profilering eller automatisert beslutningstaking, hvoretter vi vil begrense vår behandling av dine personopplysninger i påvente av bekreftelse av om våre legitime grunner for behandlingen er balansert med dine legitime grunner.
Dataportabilitet
Som registrert bruker har du rett til å få personopplysninger om deg som du har gitt oss. Du har rett til å få tilgang til slike personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og du har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig, forutsatt at vår behandling av personopplysningene er basert på samtykke eller dersom behandlingen er automatisk. Hvis vi vurderer det som teknisk mulig, har du rett til å Vi overføre personopplysningene til en annen personopplysningsansvarlig.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten / Kontaktopplysninger til tilsynsmyndigheten
Du har rett til å sende inn en klage til din nasjonale tilsynsmyndighet om vår behandling av dine personopplysninger. Uansett om vi driver virksomhet i det samme landet du bor i, har du rett til å sende inn en klage til din nasjonale tilsynsmyndighet. Via lenken nedenfor finner du kontaktinformasjonen til den svenske tilsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) og en liste over kontaktdetaljer for europeiske tilsynsmyndigheter:

https://www.imy.se/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
Generelt om denne personvernerklæringen
På grunn av databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ("DDR") som trådte i kraft 25. mai 2018, er vi forpliktet til å gi deg informasjon om hvilke av dine personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen. I denne meldingen finner du all informasjon som vi har vært pålagt å rapportere til deg.

For forskriften i sin helhet på ditt språk, viser vi til:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, som er oppført i denne personvernerklæringen, kan du gjøre det ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen du finner øverst i denne personvernerklæringen.