Liste over helligdager / Røde dager i 2023. Ferie for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
52 søndag 230
2. april
Norge
NO
13 søndag 321
6. april
Norge
NO
14 torsdag 325
7. april
Norge
NO
14 fredag 326
9. april
Norge
NO
14 søndag 328
10. april
Norge
NO
15 mandag 329
1. mai
Norge
NO
18 mandag 350
17. mai
Norge
NO
20 onsdag 366
18. mai
Norge
NO
20 torsdag 367
28. mai
Norge
NO
21 søndag 377
29. mai
Norge
NO
22 mandag 378
25. desember
Norge
NO
52 mandag 588
26. desember
Norge
NO
52 tirsdag 589

Helger i 2023