Liste over helligdager / Røde dager i 2017. Ferie for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
52 søndag -
9. april
Norge
NO
14 søndag -
13. april
Norge
NO
15 torsdag -
14. april
Norge
NO
15 fredag -
16. april
Norge
NO
15 søndag -
17. april
Norge
NO
16 mandag -
1. mai
Norge
NO
18 mandag -
17. mai
Norge
NO
20 onsdag -
25. mai
Norge
NO
21 torsdag -
4. juni
Norge
NO
22 søndag -
5. juni
Norge
NO
23 mandag -
25. desember
Norge
NO
52 mandag -
26. desember
Norge
NO
52 tirsdag -

Helger i 2017