Liste over helligdager / Røde dager i 1970. Ferie for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
1 torsdag -
22. mars
Norge
NO
12 søndag -
26. mars
Norge
NO
13 torsdag -
27. mars
Norge
NO
13 fredag -
29. mars
Norge
NO
13 søndag -
30. mars
Norge
NO
14 mandag -
1. mai
Norge
NO
18 fredag -
7. mai
Norge
NO
19 torsdag -
17. mai
Norge
NO
20 søndag -
17. mai
Norge
NO
20 søndag -
18. mai
Norge
NO
21 mandag -
25. desember
Norge
NO
52 fredag -
26. desember
Norge
NO
52 lørdag -

Helger i 1970