Liste over flaggstenger i år 2022. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
52 lørdag -
21. januar
Norge
NO
3 fredag 2
6. februar
Norge
NO
5 søndag 18
21. februar
Norge
NO
8 mandag 33
17. april
Norge
NO
15 søndag 88
1. mai
Norge
NO
17 søndag 102
8. mai
Norge
NO
18 søndag 109
17. mai
Norge
NO
20 tirsdag 118
5. juni
Norge
NO
22 søndag 137
7. juni
Norge
NO
23 tirsdag 139
4. juli
Norge
NO
27 mandag 166
20. juli
Norge
NO
29 onsdag 182
29. juli
Norge
NO
30 fredag 191
19. august
Norge
NO
33 fredag 212
25. desember
Norge
NO
51 søndag 340