Liste over flaggstenger i år 2021. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
53 fredag -
21. januar
Norge
NO
3 torsdag -
6. februar
Norge
NO
5 lørdag -
21. februar
Norge
NO
7 søndag -
4. april
Norge
NO
13 søndag -
1. mai
Norge
NO
17 lørdag -
8. mai
Norge
NO
18 lørdag -
17. mai
Norge
NO
20 mandag -
23. mai
Norge
NO
20 søndag -
7. juni
Norge
NO
23 mandag -
4. juli
Norge
NO
26 søndag -
20. juli
Norge
NO
29 tirsdag -
29. juli
Norge
NO
30 torsdag -
19. august
Norge
NO
33 torsdag -
25. desember
Norge
NO
51 lørdag 18