Liste over flaggstenger i år 2019. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
1 tirsdag -
21. januar
Norge
NO
4 mandag -
6. februar
Norge
NO
6 onsdag -
21. februar
Norge
NO
8 torsdag -
21. april
Norge
NO
16 søndag -
1. mai
Norge
NO
18 onsdag -
8. mai
Norge
NO
19 onsdag -
17. mai
Norge
NO
20 fredag -
7. juni
Norge
NO
23 fredag 19
9. juni
Norge
NO
23 søndag 21
4. juli
Norge
NO
27 torsdag 46
20. juli
Norge
NO
29 lørdag 62
29. juli
Norge
NO
31 mandag 71
19. august
Norge
NO
34 mandag 92
25. desember
Norge
NO
52 onsdag 220