Liste over flaggstenger i år 2019. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
1 tirsdag -
21. januar
Norge
NO
4 mandag -
6. februar
Norge
NO
6 onsdag -
21. februar
Norge
NO
8 torsdag -
21. april
Norge
NO
16 søndag -
1. mai
Norge
NO
18 onsdag -
8. mai
Norge
NO
19 onsdag -
17. mai
Norge
NO
20 fredag -
7. juni
Norge
NO
23 fredag -
9. juni
Norge
NO
23 søndag -
4. juli
Norge
NO
27 torsdag -
20. juli
Norge
NO
29 lørdag -
29. juli
Norge
NO
31 mandag -
19. august
Norge
NO
34 mandag -
25. desember
Norge
NO
52 onsdag -