Liste over flaggstenger i år 2018. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
1 mandag -
21. januar
Norge
NO
3 søndag -
6. februar
Norge
NO
6 tirsdag -
21. februar
Norge
NO
8 onsdag -
1. april
Norge
NO
13 søndag -
1. mai
Norge
NO
18 tirsdag -
8. mai
Norge
NO
19 tirsdag -
17. mai
Norge
NO
20 torsdag -
20. mai
Norge
NO
20 søndag -
7. juni
Norge
NO
23 torsdag -
4. juli
Norge
NO
27 onsdag -
20. juli
Norge
NO
29 fredag -
29. juli
Norge
NO
30 søndag -
19. august
Norge
NO
33 søndag -
25. desember
Norge
NO
52 tirsdag -