Liste over flaggstenger i år 1970. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
1 torsdag -
21. januar
Norge
NO
4 onsdag -
6. februar
Norge
NO
6 fredag -
21. februar
Norge
NO
8 lørdag -
29. mars
Norge
NO
13 søndag -
1. mai
Norge
NO
18 fredag -
8. mai
Norge
NO
19 fredag -
17. mai
Norge
NO
20 søndag -
17. mai
Norge
NO
20 søndag -
7. juni
Norge
NO
23 søndag -
4. juli
Norge
NO
27 lørdag -
20. juli
Norge
NO
30 mandag -
29. juli
Norge
NO
31 onsdag -
19. august
Norge
NO
34 onsdag -
25. desember
Norge
NO
52 fredag -