Påske 2017 faller på følgende datoer:

Påske i årene som kommer:

April 2017

Påske andra år