Påske 2014 faller på følgende datoer:

Påske i årene som kommer:

April 2014

Påske andra år