Påske 1969 faller på følgende datoer:

Påske i årene som kommer:

Mars 1969

Påske andra år