Jul 2017 faller på følgende datoer:

Jul i årene som kommer:

Desember 2017

Jul andra år