Jul 1969 faller på følgende datoer:

Jul i årene som kommer:

Desember 1969

Jul andra år