:
Liste over flaggstenger i år 2017. Flagdays for andre år er oppført nedenfor.
Dato Uke Ukedag Dager igjen
1. januar
Norge
NO
52 søndag -
21. januar
Norge
NO
3 lørdag -
6. februar
Norge
NO
6 mandag -
21. februar
Norge
NO
8 tirsdag -
16. april
Norge
NO
15 søndag -
1. mai
Norge
NO
18 mandag -
8. mai
Norge
NO
19 mandag -
17. mai
Norge
NO
20 onsdag -
4. juni
Norge
NO
22 søndag -
7. juni
Norge
NO
23 onsdag -
4. juli
Norge
NO
27 tirsdag -
20. juli
Norge
NO
29 torsdag -
29. juli
Norge
NO
30 lørdag -
19. august
Norge
NO
33 lørdag -
25. desember
Norge
NO
52 mandag -